Volkskrant editie

Elk jaar in week 45 krijgen de Volkskrant-abonnees een cadeautje: een speciale Kidsweek. Deze Kidsweek staat net als alle andere weken bomvol nieuws voor kinderen en verschijnt in een oplage van minimaal 350.000 exemplaren. Zo wordt deze Kidsweek door veel meer kinderen én volwassenen gelezen. Een goede timing zo vlak voor Sinterklaas en een mooie gelegenheid om zowel de ouder als het kind te bereiken.

Oplage: 350.000

Tarieven

1/1 pagina € 14.000

1/2 pagina € 8.000

1/4 pagina € 4.000

 

Meer informatie en of reserveren voor 17 oktober via adverteren@yandc.nl o.v.v. Volkskrant editie.

Gelukkig nieuwschooljaar!

Bijna brugklassers willen gezonde schoolkantine

Voor achtstegroepers zit de basisschooltijd er bijna op. Na de zomer starten ze op de middelbare school. Wat gaan ze straks lunchen in de pauze? Hoe denken ze over gezond en ongezond eten in de schoolkantine? Dat vroeg jongerenkrant 7Days in samenwerking met het Voedingscentrum aan driehonderd bijna-brugklassers in een online enquête. De resultaten worden gepresenteerd in de speciale editie Brugklas voor Beginners die deze week in groep 8 wordt verspreid.  

Waar bij de kinderen die overblijven op de basisschool nog de helft van de ouders het lunchpakketje maakt, gaat 69% van de brugklassers in spe het brood straks zelf smeren. 85% denkt ook zelf te gaan beslissen wat er dan op het brood zit. Slechts 16% laat zowel het smeren van de lunch als de keuze van het beleg over aan de ouders. Hoe de lunch mee naar school wordt genomen? In een broodtrommel natuurlijk! In groep 8 doet 86% van de kinderen dat en 76% verwacht dit in de brugklas te blijven doen. Daarmee verslaat de broodtrommel het plastic zakje en de aluminiumfolie.

Deze enquête is uitgevoerd voor Brugklas voor Beginners, een speciale editie van 7Days. In juni wordt de krant gratis verspreid in een oplage van 135.000 naar basisscholen in Nederlands voor groep 8 leerlingen. De krant is los te koop via Sevendays.nl/brugklasvoorbeginners. Bij de krant zit een lesbrief waarin aandacht besteed wordt aan de nieuwe schoolfase. Ook die is online te bestellen.

Over 7Days

7Days is hét nieuwsmerk voor jongeren van 12 tot 18 jaar die iets willen bereiken. De krant 7Days verschijnt elke vrijdag in een oplage van 29.000 exemplaren. Ook via Sevendays.nl, Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat en WhatsApp blijven jongeren op de hoogte van nieuws en achtergronden waar zij iets mee kunnen. 7Days is de opvolger van Kidsweek, de weekkrant voor kinderen.

—————————————————————————————————————

Noot aan de redactie (niet voor publicatie):  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Hoofdredacteur: Henrike van Gelder, henrike.vangelder@kidsweek.nl of 020 – 63 55 164

 

40% van de kinderen doet vrijwillig klusjes voor anderen

Er wordt veel onderzoek gedaan naar vrijwilligerswerk. Maar hoe graag doen kinderen eigenlijk vrijwillig iets voor een ander zonder daarvoor betaald te krijgen? Kindertijdschrift Samsam vroeg het 787 kinderen van 7 tot 12 jaar. En wat blijkt: 40% doet wel eens vrijwillig een klusje voor een ander. Van de kinderen die dat nog niet doen, zou 75% dat wel willen.

Ouderen populair
Op de vraag voor wie ze dan klusjes doen, antwoort de helft dat zij dit voor ouderen doen. Zoals Mijntje (12) uit Engelen die elke maand gaat eten met eenzame ouderen. ‘Ik hoef eigenlijk niet eens zoveel te doen. Dat ik er ben, is al genoeg.’ Daarnaast doet 1 op de 3 kinderen weleens iets voor de buren. Het liefst verzorgen ze dieren of helpen ze met de boodschappen.

Vrijwilligerswerk verplicht of niet?
Moet vrijwilligerswerk een verplicht onderdeel worden van het lesaanbod op de basisschool? 40% vindt van wel. Maar nog meer kinderen (55%) vinden dat elke leeftijdsgenoot in zijn vrije tijd af en toe iets voor een ander moet doen zonder daarvoor betaald te krijgen. ook volwassenen zouden dit eens per maand moeten doen, vindt 40%.

Hoofdredacteur Henrike van Gelder: ‘Dat er zoveel kinderen aan vrijwilligerswerk doen, vind ik verrassend en vooral goed nieuws. Het bewijst maar weer dat kinderen heel betrokken zijn en graag iets voor een ander doen. Overigens valt diezelfde klusjesbereidheid in huiselijke kring nog wel eens vies tegen, weet ik uit eigen ervaring, haha.’

Week van Burgerschap
Samsam voerde dit onderzoek uit in aanloop naar de Week van Burgerschap, die van 21 t/m 25 mei voor het eerst plaats vindt. het doel van de week is het onderwijs te inspireren om meer tijd te besteden aan burgerschapsvorming in de klas. Bij deze eerste editie staat participatie centraal. De editie van Samsam, die vandaag verschijnt, heeft daarom als thema ‘mijn buurt’ en staat vol met verhalen van kinderen die iets doen voor mensen in hun buurt.
Thijs (11) uit Delft heeft wel een tip voor kinderen die ook iets voor een ander willen doen: ‘Verdeel de taken. Ik maakte met vrienden het tuinpad van de buurman schoon. We hadden ook nog eens veel plezier.’ Bij Samsam verschijnt lesmateriaal met burgerschapsopdrachten voor het basisonderwijs.

Over het onderzoek
Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met onderzoeksbureau Kien Onderzoek onder 787 kinderen tussen de 7 en 12 jaar middels een online enquête.
—————————————————————————————————————–

Noot voor de redactie (niet voor publicatie)

Samsam is onderdeel van Uitgeverij Young & Connected. Behalve Samsam geeft Young & Connected Kidsweek en 7Days uit. Bij alle drie de titels worden lesmethodes en -materialen ontwikkeld voor Begrijpend Lezen, Nederlands, Burgerschap en Mediawijsheid, in het basis- en voortgezet onderwijs.

Voor vragen over het onderzoek kunt u contact opnemen met Henrike van Gelder, hoofdredacteur Samsam, Kidsweek en 7Days op henrike@kidsweek.nl of 06 24635203.

Kijk hier voor filmmateriaal over de onderzoeksresultaten. Bij gebruik Samsam en redacteur Karin Wesselink vermelden.

Voor vragen over de Week van Burgerschap kunt u contact opnemen met Layla te Rehorst op l.terehorst@yandc.nl of 020 6353267.

Kidsweek, al 15 jaar een feest om te lezen!

Naamloos

2003 was het jaar dat Jamai de eerste Idols won, het regime van Sadam Hoessein viel, prinses Amalia geboren werd en Facebook nog niet bestond. Maar het was ook het jaar dat Kidsweek werd opgericht; de eerste krant speciaal geschreven voor kinderen.

Waardevolle eigenschappen

Al 15 jaar schrijft Kidsweek elke week over het nieuws dichtbij en ver weg, op zo’n manier dat het voor kinderen leuk en begrijpelijk is om te lezen. Wekelijks bereikt Kidsweek hiermee gemiddeld 164.000 kinderen tussen de 7 en 12 jaar, thuis en op school. De krant wordt gemaakt door een journalistiek onafhankelijke redactie en kinderen leren niet alleen over de actualiteit maar werken ook aan hun leesvaardigheid. In deze tijden van ontlezing en fake nieuws worden deze eigenschappen steeds waardevoller.

Hoofdredacteur Henrike van Gelder: ‘Als journalist heb ik al voor heel veel verschillende doelgroepen kranten en tijdschriften gemaakt. Voor oudere mensen, jongeren, mannen, vrouwen. Maar het allermooiste is toch om een krant voor kinderen te maken. Wij vinden dat het belangrijk is dat kinderen al vanaf jonge leeftijd op de hoogte zijn van wat er in de wereld gebeurt. Van de leuke dingen, maar zeker ook van de nare dingen. En die nare dingen proberen we dan zo goed mogelijk uit te leggen.’

Om het 15 jarig-bestaan te vieren is een speciale extra dikke omkeerkrant gemaakt, waarin onder meer wordt teruggeblikt op bijzondere verhalen uit 15 jaar Kidsweek. Deze krant wordt in een oplage van 400.000 exemplaren verspreid onder abonnees en op basisscholen in Nederland.

Van krant naar platform

Was Kidsweek in 2003 nog een krant voor 10- tot- 14-jarigen, tegenwoordig is de krant voor 7- tot- 12-jarigen en is grote broer 7Days in het leven geroepen voor jongeren van 12 tot 17 jaar. Sinds 2009 wordt bij de krant kerndoeldekkend lesmateriaal voor Begrijpend lezen gemaakt voor het basisonderwijs. Daarnaast is Kidsweek uitgegroeid tot meer dan alleen een krant; met websites, social media-kanalen, events en productextenties is het uitgegroeid tot een volwaardig informatieplatform voor kinderen, leraren en ouders.

Wil je weten waar we de afgelopen 15 jaar over hebben geschreven? Check de video hieronder: daarin komen alle covers voorbij!

Kinderen en schermen: De duivel in huis of valt het allemaal wel mee?

image_ZDw5B1LPCwQvM3tpgZ2PfA

Kidsweek bestaat deze maand vijftien jaar. Als er in die tijd iets radicaal veranderd is, dan is het wel de opmars van schermen en social media in gezinnen. Uit berichten in de media zou je denken dat we daarmee de duivel in huis hebben gehaald. Dat er alleen maar ruzie wordt gemaakt over schermgebruik en dat ouders geen idee hebben wat kinderen uitspoken op de telefoon en tablet. Uit onderzoek van Kidsweek in samenwerking met Youngworks blijkt nu dat dat allemaal reuze meevalt.

Ouders mogen best vaker meekijken

Eén van de opvallendste conclusies van het onderzoek is dat de meeste kinderen het helemaal niet erg vinden als hun ouders meekijken met wat ze op hun scherm aan het doen zijn. Terwijl de meeste ouders dénken dat hun kind dat helemaal niet wil. 50% van de kinderen van 6 t/m 8 jaar zou het juist gezellig vinden als hun ouder wat vaker meekijkt naar YouTube-filmpjes of samen een game met ze doet. Bij oudere kinderen wordt het enthousiasme iets minder, maar zelfs van de 9- tot- 12- jarigen geeft bijna 40% aan dat de ouders vaker mogen meekijken. Terwijl maar één op de drie ouders denkt dat hun kind dat leuk zou vinden.

Ondanks dat ouders best vaker mee mogen kijken, zijn ze wel goed op de hoogte van wat hun kinderen online doen. 69% van de kinderen geeft aan dat hun ouders weten wat ze op hun telefoon/tablet doen.

Afspraken: Geen telefoon op tafel

In meer dan de helft van de onderzochte gezinnen gelden duidelijke afspraken over het gebruik van tablets en telefoons. Geen telefoon op tafel tijdens het eten, is bijvoorbeeld zo’n afspraak. 90% van de ouders vindt dat een goede regel en 66% van de kinderen is het daar mee eens. Suzanne Dölle en Durk Bosma, onderzoekers van Youngworks‘Wat ons opvalt is dat kinderen heel goed begrijpen dat het nodig is om afspraken te maken over schermtijd. Ze vinden het misschien niet leuk, maar snappen wel dat het nodig is. Of, zoals een jongen van 12 het verwoordde: ‘Mijn moeder heeft screentime op onze mobiel en tablet gezet. Irritant maar ik begrijp wel waarom.’

Goed voorbeeld doet goed volgen

Jonge kinderen zijn erg gevoelig voor hun omgeving en kopiëren gedrag dat ze veel zien. Dat blijkt ook uit dit onderzoek. Kinderen die aangeven dat de tablet/smartphone een belangrijk onderdeel van hun leven is hebben ook vaker ouders die aangeven dat social media een belangrijk onderdeel van hun leven is en hier dagelijks mee bezig zijn.

Meer dan de helft van de kinderen (51%) zegt dat hun ouders meer op hun telefoon zitten dan zijzelf. Bijna de helft van de ouders (47%) geeft toe dat dat inderdaad zo is. Ook hier is een duidelijk verschil in leeftijd te zien. Van de jongere kinderen geeft 63% aan dat hun ouders meer op hun telefoon/tablet zit dan zijzelf vs. 43% van de oudere kinderen.

Hoofdredacteur Henrike van Gelder: ‘Ik betrap mezelf er thuis ook wel op hoe vaak ik dat ding tevoorschijn pak. Al is het om een recept te checken, een rekening te betalen of een speeldate te regelen voor de volgende dag: de kinderen zien dat onderscheid niet. Zij zien mij met dat apparaat in mijn handen. Veel te vaak. Goed voorbeeld doet goed volgen. Het slechte voorbeeld natuurlijk ook.’

Over het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met onderzoeksbureau Youngworks. De online vragenlijst is ingevuld door 800 kinderen tussen de 6 en 12 jaar en één van hun ouders.

Over Kidsweek

Kidsweek biedt kinderen van 7 tot 12 jaar al vijftien jaar elke week toegankelijk, betrouwbaar, onafhankelijk en relevant nieuws uit Nederland en de rest van de wereld. In de krant (wekelijkse oplage 63.000 exemplaren) staat ook dieren-, natuur- en sportnieuws, recensies en moppen. Voor meer nieuws, achtergronden en filmpjes kunnen kinderen terecht op Kidsweek.nl of op social media-kanalen van Kidsweek.

—————————————————————————————————————–

Noot voor de redactie (niet voor publicatie)

Voor vragen over het onderzoeken kunt u contact opnemen met Henrike van Gelder, hoofdredacteur Kidsweek op henrike@kidsweek.nl of 06 24635203.

In de persmap (www.kidsweek.nl/persmap) vindt u grafieken van de resultaten, nog een aantal extra opvallende resultaten en quotes van respondenten.

Bij gebruik van de illustratie graag de naam van de illustrator vermelden: Flos Vingerhoets.