Vorige week ontvingen wij het verdrietige nieuws dat onze zeer gewaardeerde en lieve collega Patrice Sijmons (9 februari 1976 – 12 oktober 2020) is overleden. Vol bewondering voor haar doorzettingsvermogen en met een onuitwisbare herinnering aan haar positieve levensinstelling, hebben wij toch nog onverwacht afscheid moeten nemen.

Patrice is ruim 12 jaar in dienst geweest van Young & Connected (onderdeel van Sijthoff Media) waar zij onderdeel uitmaakte van het salesteam. Ze heeft succesvolle relaties opgebouwd met haar klanten en minstens zo belangrijk, mooie vriendschappen gesloten.

Naast Patrice haar allerbelangrijkste rol in het leven als moeder, vrouw, zus en dochter, heeft ze ook een hele belangrijke rol gespeeld in ons leven als collega en vriendin. Een rol die ze eveneens met verve vervulde. Mede door een oprechte interesse in eenieder.

Patrice haar enthousiasme, gedrevenheid, positiviteit en luisterend oor zullen we enorm missen. Vorige week is in besloten kring afscheid genomen. We wensen haar man Chilun, dochter Kensi en familie alle kracht van de wereld toe om dit verlies te dragen.