PERSBERICHT – 29 november 2019

Maar liefst 75 % van de kinderen in Nederland maakt zich zorgen over het klimaat. 30 % ligt er ’s nachts weleens wakker van. Dit concluderen Save the Children en kinderkrant Kidsweek op basis van een rondvraag onder 800 kinderen tussen de 8 en 14 jaar. Doel van het onderzoek was het testen van kennis over en betrokkenheid bij het thema klimaatverandering.
Aan de vooravond van de klimaattop, presenteren Kidsweek en Save the Children de resultaten van het ‘KinderKlimaatonderzoek’. Als je mediaberichten moet geloven, zetten steeds meer kinderen zich in voor het klimaat. Maar liefst 15.000 kinderen kwamen afgelopen jaar in actie tijdens het klimaatprotest op het Malieveld in Den Haag. Greta Thunberg – en andere jonge klimaatactivisten- miljoenen kinderen in beweging te brengen. Maar hoeveel hebben Nederlandse kinderen daadwerkelijk over voor het klimaat en hoe vertaalt dit zich naar hun dagelijks leven?

Klimaatontkenners
Duidelijk is dat veel kinderen zich daadwerkelijk zorgen maken. Op de vraag waar ze het meest bezorgd over zijn, gaven veel kinderen aan bang te zijn dat de aarde uiteindelijk vergaat. Een kwart van de kinderen denkt zelfs dat er binnen 500 jaar geen aarde meer is. Zorgen over de stijgende temperatuur, het uitsterven van diersoorten, over vluchtelingen die hiernaartoe komen en over het broeikaseffect kwamen meermaals voorbij.
Opvallend is dat veel kinderen denken dat volwassenen de aarde voor hen zullen ‘verpesten’. Maar net zoals onder volwassenen zijn er ook onder kinderen ‘klimaatontkenners’. 21 % van de ondervraagden vindt het ‘overdreven’ hoe er over klimaatverandering wordt bericht. Opvallend is dat het vooral jongens zijn (meer dan de helft) die geen zorgen hebben over het klimaat.

Schuld
Op de vraag wie er schuldig is aan klimaatverandering, kwamen duidelijke antwoorden naar voren: rijke landen, multinationals en oliemaatschappijen. 49 % van de respondenten denkt dat kinderen in arme landen meer last hebben van de gevolgen van klimaatverandering dan kinderen in Nederland. Wat kinderen zelf concreet doen om de aarde te helpen? Bij maar liefst 82 % wordt thuis afval gescheiden. 53 % van de kinderen is de laatste jaren minder lang gaan douchen, uit zorg voor het klimaat. Toch vinden veel kinderen (de helft van de respondenten) dat zij meer kunnen doen voor het klimaat. Ze voelen zich schuldig als lampen te lang branden (64 %) of als de kraan te lang onnodig stroomt (45 %). Een kwart zou best een week lang koud willen douchen als blijkt dat zij daarmee het klimaat kunnen helpen.
————————————————————————————————————————————-
Dit onderzoek kwam tot stand met behulp van onderzoeksbureau PanelWizard. 500 respondenten zijn afkomstig uit het kinderpanel van PanelWizard, de overige 300 komen uit de lezersgroep van Kidsweek. Voor inhoudelijk vragen kunt u contact opnemen met Annemieke Ruggenberg, persvoorlichter en woordvoerder Save the Children via 0640809709. Voor interviewverzoeken met kinderen die deelnamen aan het onderzoek, kunt u contact opnemen met Henrike van Gelder, hoofdredacteur Kidsweek 0624635203 / henrike@kidsweek.nl