Breng de wereld in de klas

In deze wereld wordt het steeds moeilijker om nep van echt nieuws te onderscheiden. Uitgeverij Young & Connected vindt het belangrijk om leerlingen (en leerkrachten) handvaten te bieden om op basis van betrouwbare bronnen een eigen mening te vormen en kritisch te kijken naar de wereld van morgen.

Young & Connected biedt deze handvaten door bij onze journalistieke producten lesmateriaal te ontwikkelen voor het primair en voortgezet onderwijs. Met Kidsweek in de Klas en Samsam bieden wij lesmethodes en -materialen voor Begrijpend Lezen, Wereldoriëntatie en Burgerschap aan.

Kidsweek verschijnt wekelijks op donderdag en is een échte krant vol nieuws en achtergrondartikelen over de wereld dichtbij en ver weg. Samsam verschijnt vijf keer per jaar en geeft verdieping door verhalen te vertellen van kinderen wereldwijd. Kidsweek en Samsam worden door een journalistiek onafhankelijke redactie geschreven op een manier dat het voor kinderen en jongeren interessant, begrijpelijk én leuk is om te lezen. Zo groeit de leesmotivatie en hun kennis over de wereld.

We hopen zodoende een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van kinderen en jongeren tot nieuwsgierige, verantwoordelijke en mediawijze wereldburgers.

Kidsweek in de Klas

Kidsweek in de Klas: actuele en vernieuwende lesmethodes voor het basisonderwijs

Begrijpend lezen

Kidsweek in de Klas (dat voldoet aan de kerndoelen van het SLO) is een flexibel lesprogramma, dat op meerdere manieren in de klas kan worden ingezet: als methode voor begrijpend lezen, technisch lezen, woordenschat, zelfstandig werken en/of studievaardigheden.

Kidsweek in de Klas verbindt de wereld van de krant en actualiteit met de wereld van het onderwijs. Wekelijks ontvangt u op uw school een pakket kranten met de bijbehorende lesboekjes. Online heeft u toegang tot digibordlessen, lesinstructies (met suggesties voor modeling), antwoordbladen, strategietoetsen en remediëringsbladen.

Het lesmateriaal wordt op drie niveaus ontwikkeld. Niveau A is geschikt voor groep 4/5, niveau B voor groep 6/7 en niveau C voor groep 8.

Voorbeeldmateriaal

Leesmotivatie

Leesplezier en leesmotivatie zijn belangrijke factoren om goed te leren lezen. Door veel te lezen wordt de kennis van de wereld en de aanwezige woordenschat steeds verder uitgebouwd. Begrijpend lezen is hier nauw mee verbonden.

Leerlingen die veel lezen en dus een grotere kennis van de wereld en woordenschat hebben, zullen nieuwe teksten gemakkelijker begrijpen. Kidsweek zorgt ervoor dat uw leerlingen betrokken blijven en plezier ervaren tijdens het lezen. Er wordt gebruikgemaakt van aansprekende, actuele onderwerpen en beeldmateriaal.

‘Leerlingen ontwikkelen leesbegrip wanneer ze authentieke teksten lezen. Dit zijn ‘echte’ teksten die voorkomen in het gewone leven en die betekenisvol zijn voor leerlingen.’ – Karin van de Mortel (specialist en auteur taal en leesonderwijs)

Een kijkje nemen in Kidsweek?Prijzen

Aantal kranten per uitgave
 • Proeflicentie 2 maanden
 • Licentie voor 1 klas
 • Digibordlessen en digitale verwerkingsopdrachten
 • Strategietoetsen en remediëringsbladen
 • Lessen begrijpend luisteren
 • € 0,-
 • Proefabonnement 6 weken
 • Licentie voor de hele school
 • Digibordlessen en digitale verwerkingsopdrachten
 • Strategietoetsen en remediëringsbladen
 • Lessen begrijpend luisteren
 • vanaf € 60
 • 15 of 30 kranten met lesboekjes
 • Jaarabonnement
 • Licentie voor de hele school
 • Digibordlessen en digitale verwerkingsopdrachten
 • Strategietoetsen en remediëringsbladen
 • Lessen begrijpend luisteren
 • vanaf € 435
 • Pakket met kranten en lesboekjes

Wereld & Taal

Met deze digitale methode gaan leerlingen aan de hand van artikelen uit Kidsweek aan de slag met geïntegreerde opdrachten voor wereldoriëntatie en taal. Tijdens de lessen lezen ze rijke teksten, vergroten ze hun taalontwikkeling én leren ze over de wereld. Het lesmateriaal wordt op twee niveaus aangeboden: voor groep 5/6 en voor groep 7/8.

Abonnement

 • Één maand gratis
 • Licentie voor 1 klas
 • Verwerkingsopdrachten op 2 niveau’s
 • Lessen taal en wereldoriëntatie geïntegreerd
 • € 0,-
 • Vast abonnement
 • Licentie voor de hele school
 • Verwerkingsopdrachten op 2 niveau’s
 • Lessen taal en wereldoriëntatie geïntegreerd
 • € 299,-

Lees verder op www.kidsweekindeklas.nl.

Meer weten over Kidsweek in de klas?

Samsam in de klas

Met het tijdschrift, de website en de lesopdrachten van Samsam onderzoeken kinderen in de basisschoolleeftijd op school én thuis hun rol in de wereld. Uw leerlingen leren over burgerschap en denken na over hoe zij hun rol als wereldburger willen invullen.

Burgerschapsvorming wordt in het onderwijs steeds belangrijker. Met de drie pijlers van Samsam behandelt u burgerschap in de klas vanuit mondiaal perspectief.

 1. Kennis: artikelen op het leesniveau van groep 5 t/m 8, inclusief opdrachten voor begrijpend lezen.
 2. Houding: lesopdrachten burgerschap.
 3. Handelingsperspectief: lesopdrachten burgerschap, bijvoorbeeld over conflictoplossingen, samenwerken, inlevingsvermogen, reflectie op eigen opvattingen, positieve communicatie, discriminatie en uitsluiting herkennen en reflectie op verschillen en overeenkomsten tussen mensen en culturen.

Thema’s

Samsam behandelt mondiale vraagstukken door kinderen aan het woord te laten. De thema’s hangen altijd samen met:

 • Kinderrechten;
 • Milieu en duurzaamheid;
 • Verdeling (voedsel, water en rijkdom);
 • Religie en cultuur;
 • Vrede en conflict.

Een kijkje nemen in Samsam?

Blader hieronder door het tijdschrift:

Burgerschap

Met de kennis en informatie van Samsam leren jonge wereldburgers kritisch nadenken. Ze toetsen hun ideeën aan die van hun klasgenoten. De burgerschapsopdrachten van Samsam zijn daarom gebaseerd op:

 • Vraaggericht werken: de vragen van kinderen zijn een belangrijk uitgangspunt bij het bespreken van een thema.
 • Ontdekken: leerlingen gaan zélf actief op zoek naar antwoorden op hun vragen; de wereld buiten school speelt hierbij een rol.
 • Multiperspectiviteit: bij het beantwoorden van vragen komen verschillende perspectieven aan bod.
 • Coöperatief leren en interactie: leerlingen werken zo veel mogelijk samen bij het beantwoorden van vragen.
 • Een actieve houding: leerlingen leren niet alleen om te weten, maar ook om te doen.

De opdrachten voor wereldburgerschap sluiten aan bij de kerndoelen van het leergebied Oriëntatie op jezelf en de wereld (34-39 en 47-50) en de doelen op het gebied van burgerschap. Er is een lesbrief voor groep 5/6 en een lesbrief voor groep 7/8. Om de maand krijgen leerkrachten een digitale lesbrief met extra burgerschapsopdrachten en filmpjes over een actueel onderwerp.

Begrijpend lezen

De artikelen in Samsam zijn geschreven op het leesniveau van groep 5 t/m 8. Begrijpend lezen is noodzakelijk voor burgerschapsonderwijs. Pas wanneer leerlingen begrijpen wat ze lezen, kunnen ze zelf hun gedachten vormen en een standpunt innemen. De lesopdrachten spelen hierbij een belangrijke rol.

Leerkrachten over Samsam

Maatschappelijke problemen worden met de lesopdrachten en het tijdschrift bespreekbaar’.

‘Samsam gaat verder dan de methodes: het behandelt wereldproblematiek op een toegankelijke manier en is afwisselend’.

‘De gekozen onderwerpen nodigen uit tot een kritische blik naar de maatschappij’.

‘Met Samsam kunnen mijn leerlingen reflecteren op hun leven en dat van kinderen ergens anders in de wereld.’

Prijzen

Aantal magazines per uitgave
 • Samsam in de klas
 • 5 x per jaar het magazine in de klas
 • 10 lessen burgerschap per jaar
 • € 37,50 per jaar
 • 30 dagen gratis
 • 1 x het magazine met lesbrief
 • 30 dagen toegang tot het online archief en lessen
 • € 0,-
 • Samsam thuis
 • 5 x per jaar het magazine thuis voor uw kind of uzelf
 • Met lesmateriaal voor € 27,50 per jaar
 • € 17,50 per jaar

Lees verder op www.samsam.net.

Meer weten over Samsam?

Contact

Uitgeverij Young & Connected

Weesperplein 4
1018 XA Amsterdam
info@yandc.nl
020-6353262

Onderwijs

Wilt u meer informatie over het werken met onze titels? Onze onderwijsexpert komt graag bij u langs op school om meer te vertellen.

Informatieaanvraag

Laat uw aanvraag hier achter en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Contact